In mei vorig jaar informeerden wij onze sponsors en andere belangstellenden over de lockdown op Bali en de rampzalige gevolgen voor de kinderen en hun families. Op dat moment hadden we nog een kleine hoop dat we in de zomer van 2020 zouden kunnen afreizen voor ons jaarlijks bezoek. Toen bleek al snel dat dat onmogelijk zou zijn. En hebben we maatregelen getroffen om het schoolgeld via onze plaatselijke contactpersonen toch uit te kunnen betalen. Dankzij hen is dit volledig gelukt. Bovendien hebben veel sponsors gehoor gegeven aan ons verzoek om een extra corona bijdrage en konden we de families extra geld geven. Economisch is het een ramp voor Bali; de grenzen zijn nog steeds gesloten voor (buitenlandse) toeristen.

De scholen zijn ook nog steeds gesloten en de kinderen krijgen – zo goed als het kan – digitaal les, net zoals in Nederland op dit moment. Mocht u een extra donatie aan uw kind en zijn/haar familie willen doen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij hopen van harte dat we deze zomer kunnen afreizen, nu de vaccinaties van start zijn gegaan, ook op Bali zoals we onlangs hebben gelezen. Vooralsnog staat ons bezoek gepland begin juli. We hopen van harte dat we dan alle kinderen en hun ouders weer kunnen ontmoeten.